Kjernejournal | Dokumentasjon v1

 

 

Velkommen til dokumentasjon for integrasjon med kjernejournal

 

På denne portalen finner du teknisk og funksjonell dokumentasjon om kjernejournal.

I menyen nedenfor og til venstre kan du navigere i portalens innhold, og du finner lenker til kjernejournal sin hjemmeside og andre nyttige lenker.

Les mer om kjernejournal på https://nhn.no/tjenester/kjernejournal .


Bli kilde for dokumentdeling via kjernejournal

Virksomheter som er kilder til dokumenter kan koble seg på den nasjonale komponenten for dokumentdeling, XDS.


Les om forutsetninger, tjenstlig behov og retningslinjer

Samtykke ved tjenstlig behov og tilgangsstyring


En katalog som viser alle API-ene kjernejournal tilbyrListe over feilkoder og feilmeldinger

Er du helsepersonell?

Les om hvilke leverandører som har kjernejournal i sitt kliniske fagsystem på nhn.no.

Benytt hjelpesider, veiviser, demoversjon og brosjyrer for å lære mer om kjernejournal.

Kundesenter

Hvis du som leverandør ikke finner svar på dine spørsmål, kontakt kundesenter@nhn.no


Versjon

Publisert dato

Endringer

Versjon

Publisert dato

Endringer

1.1

Oct 3, 2021

Ny versjon av “Integration Guide: Kjernejournal REST API using HelseID as authenticator” publisert.

1.1

Sep 2, 2021

Versjon 1.1. publisert. Følgende sider er oppdatert:

 • Krav ved integrasjon med kjernejournal (for detaljer se endringshistorikk på siden)

 • Akseptansetester for API integrasjon

  • Akseptansetest del 1 (demo møte)

  • Akseptansetest del 2 (avbruddstest og integrasjonstest)

 • Integration Guide: Kjernejournal REST API using HelseID as authenticator

1.0

Jun 1, 2021

Versjon 1 publisert. Følgende sider er oppdatert:

 • Kjernejournal portalintegrasjon (inkludert undersider)

 • Error codes and messages

 • Krav ved integrasjon med kjernejournal

 • Akseptansetester (inkludert undersider)

 • Teknisk dokumentasjon for kjernejournal (inkludert undersider)

0.9

Apr 6, 2021

Dokumentasjon publisert, foreløpig versjon - endringer vil forekomme.

© Norsk helsenett - kjernejournal